• Psikosomotik Hastalık Nedir? Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

  Özel Medisu Hastanesi doktorlarından Psikiyatri Uzmanı Dr. Deniz Şimşek gizli tehlike psikosomatik hastalıklar hakkında bilgi verdi:
  Sağlık denilince akla fiziksel ve ruhsal yönden bir bütün akla gelmelidir. Ruh sağlığını genel sağlıktan ayırmak mümkün değildir. İnsanın fiziksel ve ruhsal durumu arasında büyük bir etkileşim vardır. Ruhsal durumdaki değişmeler, dalgalanmalar ve sarsıntılar bedeni etkilediği gibi bedendeki değişiklikler de ruhu ve beyni etkilemektedir. Nitekim fiziksel hastalıkların ortaya çıkışında insan psikolojisinin etkisi büyük olabilmektedir.
   
  Psikosomatik hastalıklar, insanların yaşamlarındaki ve iç dünyalarındaki düşünsel ve duygusal çatışmaların...

 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

  Psikiyatri Bölümü'nde çocuk, ergen ve erişkin psikiyatrisi alanlarında hizmet verilmektedir. 
Günümüzde hızla değişen dünyada yaşamın kazandığı ivmenin yarattığı değişiklikler karşılaşılan sorunların artmasına yol açmıştır. Bu artışın bir derecede sonucu olarak günlük gerginlikler, kaygılar, sorunlar modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Modern tıp uygulamalarında sağlığın tek başına bedensel iyilikle sınırlı kalmadığını, ruhsal ve sosyal iyilik halinin de arandığını, bütün bu gelişmelerin sonucu olarak psikiyatri uygulamaları ve etkinliklerinin kişinin hangi yaş ve cinsiyette olursa olsun gereksinim duyduğu göz ardı edilemez bir önemi ortaya çıkarmıştır. Bu durumun doğal sonucu olarak...