İdrarı tutma, bekletme ve yapma eylemine katılan tüm organ fonksiyonlarının değerlendirildiği testlere ürodinamik çalışma denir. Test esnasında mesane ve rektuma konulan basınç algılayıcılarla mesanenin dolum esnasında tepkileri ile beraber idrarı tutan kasların koordineli çalışıp çalışılmadığı, mesane kaslarının kasılma ve gevşeme tepkileri kaydedilerek nörojenik mesane, idrar yapamama, idrar kaçırma, diyabetik sistopati, multipl skleroz, omurilik travmaları gibi hastalıklarda ortaya çıkan işeme problemlerinin nasıl tedavi edilebileceği konusunda çok faydalı bilgiler elde edilir. İşlem 30-60 dakika sürer, ağrısızdır, uyum gösteremeyen çok küçük yaştaki çocuklar dışında anestezi gerektirmez, birlikte skopik çalışma da yapılabilir. Ayaktan yapılan bir işlem olup, hastanede yatmayı gerektirmez.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, Şubat 20, 2017

Sağlık Makaleleri