Antalya Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Neonatal (Yenidoğan) ölümlerin azaltılmasında; şüphesiz ki, bebeğin perinatal bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; her yıl 7.1 milyon perinatal ölüm olmakta, bunların 3.5 milyonu doğumdan sonraki ilk 28 günde ve % 75’i de ilk 7 günde gerçekleşmektedir. Biliyoruz ki, tüm bebek ölümlerinin dörtte üçü önlenebilir nedenler, hastalıklar ya da eksikliklerden dolayı meydana gelmektedir.

Yeni doğan ölüm nedenlerinde ana sorunlar araştırıldığına; antenatal bakım eksikliği, yenidoğana rutin verilmesi gereken temel sağlık hizmetinde eksiklik ve standardizasyon olmaması, yüksek riskli gebelere ve erken yenidoğan döneme yaklaşım eksikliği, akraba evliliğinin yüksek olması, uygun olmayan nakil uygulamaları olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların çoğu önlenebilir özelliktedir.

Yeni doğan ölümlerinin azaltılmasında; bebeğin yoğun bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır.

Yeni doğan Servisi

Likya Hastanesinde “Anne ve yeni doğana kaliteli yaşam şansı sunulması’’ görüşü esas alınmıştır. “Bebek dostu hastane” ilkeleri dâhilinde temel yeni doğan sağlık hizmeti; uygun koşullarda doğum, hipotermiden koruma, erken ve sık anne sütü ile besleme ve emzirme danışmanlığı verme, göbek ve göz bakımı, K vitamini 1 mg. i.m uygulanması, tarama testlerinin yapılması gibi kaliteli hizmet standardizasyonu sağlanmıştır.

Likya Hastanemizde sterilizasyona uygun, tüm yoğun bakım ekipmanı pendatlar üzerinde konuşlandırılan 19 bebek kapasitesi, Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesi hizmet vermektedir.

— Her doğumda çocuk sağlığı doktoru ile uygun neonatal resüsitasyon

— Bebekte hipoterminin önlenmesi

— Rooming-in uygulaması; bebeğin anne yanında bakımı

— Bebek dostu hastane ilkeleri kapsamında; anne sütünün önemi ve bebeğin en kısa sürede anne sütü almaya başlaması

— Anne eğitimi, emzirme desteği ve emzirme eğitimi

— Taburculuk eğitimi; banyo, göbek bakımı, sık karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirme

— Tarama Testleri (Tandem MS)

Sağlık Bakanlığının ücretsiz aşıları ve çeşitli aşılar yapılabilmektedir

Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Son yıllarda perinatal bebek ölümlerinin azaltılmasındaki önemli rolü nedeniyle yoğun bakım merkezlerinin önemi artmaktadır. Bu bağlamda Likya Hastanesi Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi; altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliğinin de dâhil olduğu ya da çok düşük doğum tartılı yeni doğan bebeklerin (1000 gr. altı veya 32 haftadan küçük) kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavinin yapılabildiği bir referans merkezi olarak yapılandırılmıştır.

Mevcut yapılandırma dâhilinde Likya Hastanesi Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 1000 gr. altı çok düşük tartılı prematüre bebekler ve 28 gestasyon haftası altı yüksek mortaliteye sahip prematüre bebeklere başarıyla hizmet verilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, küçük prematüre bebeklerin, bakım ve tedavilerinin uygun bir şekilde yapılabileceği yoğun bakım ünitesinde ve tecrübeli ellerde kaliteli yaşam şansları en yüksek seviyede olacaktır.

Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı doğum, 1. ve 2. düzey hastanelerde gerçekleşmişse, % 24 daha yüksek ölüm riski olduğu bildirilmiştir. Ayrıca morbidite, hastanede kalış süresi, periventriküler lökomalazi, evre 3–4 intrakranial kanamalar ve spastisite oranları daha fazla görülmektedir. Bu nedenle gebelik haftası 32 haftanın veya doğum ağırlığı 1500 gr’ın altında prematürelik, ağır solunum yetmezliği (uzun süreli mekanik ventilasyon gereksinimi, persistan pulmoner hipertansiyon), ciddi yineleyen apne ve/veya bradikardi, ağır konjenital anomaliler, ağır perinatal asfiksi, kan değişimi gereksinimi olan durumlar ve ciddi hematolojik bozukluklar (ciddi trombositopeni, ciddi hemolitik hastalık), yoğun bakım ve kompleks tedavi gerektiren diğer durumlar (metabolik hastalık, intrakranila kanama) mutlaka yoğun bakım olanakları bulunan merkezlerde tedavi edilmelidirler.

 

 • — 19 yoğun bakım yatağı,
 • — Yoğun bakımda 24 saat tecrübeli uzman sorumlu ve nöbetçi doktor kadrosu,
 • — İhtiyaç duyulacak tüm branşlarda kolayca ulaşılabilecek diğer uzman doktorlar,
 • — Her vardiyada nöbetçi hemşire,
 • — Her yatak için bir monitör,
 • — Portabl röntgen cihazı,
 • — Kan gazı cihazı,
 • — Hasta başı USG ve ECHO uygulama imkânı
 • — 3 tam donanımlı açık yatak,
 • — İnfüzyon pompası,
 • — 5 vantilatör,

 

— Vantilatörlü transport kuvözü,

— Bir izolasyon odası,

— TPN hazırlama kabini

— Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi Uygulamaları

— Yüksek riskli gebelik ve doğumların izlemi,

— Tanı ve tedavi için ileri teknikler gerektiren yenidoğanların bakım ve tedavisi,

— Minimal Handling uygulaması,

— Sürfaktan uygulaması,

— Umblikal arter ve ven kateteri, santral ven kateteri uygulaması,

— Sürekli invaziv tansiyon takibi,

— Silasik kateter uygulaması,

— Neonatal cerrahi gerektiren olguların pre ve postoperatif bakım,

— Yeni tedavi yöntemleri ve yeni teknolojilerin uygulanması,

— Deneyimli ROP muayenesi ve gereğinde lazer tedavisi,

— Kanguru bakımı,

— Tüm merkezlere perinatal danışmanlık hizmeti,

— Neonatal nakil,

— Taburcu bebeklerin uzun süreli izlemi

Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyonu Odası

Perinatolojideki son yenilikler çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerdeki yaşam oranlarını önemli düzeyde arttırmıştır. Bununla birlikte nozokomiyal enfeksiyon bu bebeklerde % 25, hatta daha sık oranda gözlenmektedir. Bununla birlikte daha uzun hastanede kalış sürede ve artan maliyet yanı sıra büyük oranda morbidite ve mortalite artışına yol açmaktadır. Ayrıca yeni doğanların doğum tartıları ve gestasyon süreleri düştükçe bu oran yükselmektedir. Gerekli önlemler alındığında hastane enfeksiyonlarının yarıya yakını önlenebilmektedir. Diğer yarısı ise, alınan tüm önlemlere rağmen tıbbi bakım sürecinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.

Likya Hastanesi Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesinde enfeksiyon kontrol önlemleri maksimum seviyede tutulmakta, hemşire başına düşen bebek sayısı, kritik bebeklerde 1–2 oranında tutulmakta, erken tanı ve tedavi yaklaşımı ve gereğinde izolasyon odasında tedavinin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Kanguru Bakımı: Cilt Cilde Temas

Kanguru bakımı, anne ile erken doğmuş prematüre bebek arasındaki tenden tene kurulan bir çeşit iletişimdir. Bebek sadece üzerinde bir çocuk bezi ile dikey pozisyonda annenin çıplak göğsüne yerleştirilir. Bebeğin başı yana doğru döndürülerek annenin göğsüne dikey pozisyonda yerleştirilir böylece bebek kulağıyla annesinin kalbinin sesini duyabilir. Bebek, bu fiziksel dokunmadan uyaranlar alır ve bebekle anne arasındaki bağların artması sağlanır. Bu uygulama özellikle minik bebeklerin kalp atımlarının ve solunumlarının daha düzenli olmasını sağlar. Küvözden daha çabuk çıkmasına, hastanede kalış süresinin kısalmasına, apnelerin azalmasına ve sindirim intoleransının daha çabuk iyileşmesine katkı sağlar.

Likya Hastanesi Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi; zamanla yarışmak ve sorunları azaltmak ve çözmek için iyi bir organizasyonla çalışır. Amacı; minik prematüre bebekleri yaşama en sağlıklı ve en kaliteli şartlarda geri döndürmektir…

Yayın Tarihi: 
Cuma, Ocak 20, 2017

Sağlık Makaleleri