Likya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü biri Jinekolog onkolog, iki profesör ve 2 tanesi Tüp Bebek Sertifikalı toplam 4 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ile yüksek kalitede hizmet verilmektedir. Muayene odaları, NST takipleri, Kolposkopi, Ürodinami, Dört boyutlu USG, Doğumhaneleri ve Tüp Bebek Merkezi ile hizmet vermektedir.  

Genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, gebelik takibi, riskli gebeliklerin izleme, yardımcı üreme teknikleri ile kadın organ kanserleri gibi birçok alanda hizmet verilmektedir. Bu hizmetleri planlarken hastalığın ortaya çıkmadan veya erken evresind önüne geçilmesinin bilinciyle kadın ve aile sağlığı için önemli olan pratik bilgiler paylaşılmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili genel tanı ve tedavi hizmetlerinden başlayarak, menopoz ve osteoporozdan, riskli ve normal gebeliklerin takibine kadar pek çok alanda hizmet verilmektedir. Anne karnında oluşabilecek hastalıklar ve kan uyuşmazlıklarında gerekli müdahaleler (intrauterin cerrahiler, intrauterin kan transfüzyonları vs) titizlikle yapılmaktadır.

Kadınların hayatındaki en önemli ve hassas dönemlerden biri hamilelik sürecidir. Hastanemizde anne adaylarının yanında oluyor ve bu süreci bebekleri ve kendileri açısından sağlıklı tamamlayabilmeleri için çalışıyoruz. Doğum sürecini, normal vajinal doğum, epidural (ağrısız) doğum ve sezaryen olarak ve özellikle riskli olan gebeliklerin takibi ve doğumları da başarıyla gerçekleştirlmektedir. Çoğul gebeliklerde, gebelik esnasında fazla olan ve anne hayatını riske sokan  fazla gebelikler 1-2'ye (fetosit) düşürülmektedir.

Hamileliğin başladığı haftadan itibaren, doğuma kadar tüm anne adaylarının takipleri  gerçekleştirilmekte ve gerekli görülenlere 4 boyutlu USG yapılmaktadır. Tanıya yönelik yapılan rutin testler arasında ikili test, üçlü test, fetal ense kalınlığı ölçümü, şeker tarama testi, servikal uzunluk ölçümü, fetal monitörizasyon gibi incelemeler bulunmaktadır. Ayrıca ileri yaş gebeliklerinde bebeklerin genetik riskleri de amniosentez yapılarak değerlendirilebilmektedir.

Yüksek riskli gebelikler sınıfına giren, gebelik sırasında komplikasyon yaratabilecek hastalıkların varlığında, deneyimli Kadın Hastalıkları ve Doğum kadrolarımızın yanı sıra diğer branşların da desteği ile takipler sürdürülmektedir. Bu gebeliklerin doğumlarında da, sağlık problemi yaşaması olası bebekler için, her an müdahaleye hazır, bilinçli kadrolarıyla Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hekim ve hemşireleri doğumlara eşlik etmektedirler. Hastanemizde, bebeklerimizin ihtiyaç duyduğu bakımı, uzmanlığının yanı sıra şefkat duygusuyla sunan doktor ve hemşire kadrosuyla hizmet verilmektedir. Kadın Doğum ve sonrasında Çocuk Hastalıkları polikliniği hizmetlerimizle, bebekler doğmadan önce olduğu gibi, doğduktan sonra da yakın ilgi altında bulunyorlar.

Ergenlikten başlayarak, menopoz dönemine kadar her yaştan kadının, tüm sağlık sorunlarının tanı ve tedavisinin yapılarak, rutin kontroller ile önleyici hekimlik uygulamalarının da başarıyla gerçekleştirildiği poliklinik hizmetleri verilmektedir. Hastalıklara neden olan enfeksiyonlar başta olmak üzere, kasık ağrısı, adet düzensizliği, jinekolojik kanserlerin erken teşhisi için ultrasonografi incelemeleri, PAP-smear testi, kolposkopi ve rutin jinekoloji muayeneleri bölümümüzde yapılmakta ve özellikle rahim ağzı başta olmak üzere kanserler erken evre veya oluşum aşamasında yakalanmaya çalışılmaktadır.

Reproduktif çağda (cinsel aktif ve üreme çağında) kadınların en sık yaşadığı sorunlar genital bölge enfeksiyonları ve özellikle viral ve bakteriyel antibiyotiklere yanıt vermeyen siğillerdir. HPV tarafından oluşturulan bu siğiller, vulva, vajen ve servikste kanser öncülü olabilmektedir. Bunlara yönelik olarak koterizasyon, gerekli görüldüğü ve ilerlediği durumlarda vulva, vajen ve servikste cerrahi işlemler gerçekleştirilerek kanser oluşumunu önlemek ve ayrıca kadınların şikayetlerin azaltılması da sağlanmaktadır.

Üreme çağındaki kadınların bir diğer en sık karşılaşılan sorunu da, her adet döneminde şiddetli ağrılara neden olan çikolata kistleri olarak ta bilinen endometriozis (rahim içi dokunun başka organlarda bulunması) hastalığıdır. En sık yumurtalıklarda görülmekle birlikte diğer pek çok organda da görülebilmektedir. Her adet dönemini şiddetli ağrı-sancılarla ızdıraba çeviren bu hastalığın tek tedavisi cerrahi olup kurumumuzda laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir.

Üreme çağındaki kadınların çocuk sahibi olmasını engelleyen veya hamilelik sürecinde düşüklere neden olabilen myomlar iyi huylu ve sık görülen tümörlerdir. Myomların cerrahi olarak çıkarılmaları hamilelik süreci açısından ve sürekli kanama ile kansızlık oluşturabilmesi nedeniyle çıkarılmaları önerilmektedir. Kurumumuzda myom tümörlerinin rahim korunarak çıkarılma işlemleri vajinal yolla yapılmaktadır.

Kadınların özellikle doğuma bağlı olarak idrar kaçırma ve ayrıca rahim sarkma durumları da yaş ilerledikçe artmakta buna bağlı olarak sosyal yaşamları ile psikolojileri bozulmaktadır. Bu tür hastalarda da rahim ameliyatları ile idrar kaçırma sorunları da vajinal yolla (doğum kanalı)yapılmaktadır.

Kadınlarımızı en sık vuran hastalıkların başında kanserler gelmektedir. Özellikle kadın organ kanserlerinin sıklığı her geçen gün artmaktadır. Rahim ağzı kanserlerinin azaltılması veya erken yakalanması için her yıl düzenli PAP test (smir) önerilmektedir. Rahim içi kanserleri ve diğer hastalıklarının tespit ve tedavisi amacıyla histereskopi ve buna bağlı biyopsi işlemi rutin olarak yapılması gerekli işlemlerden biridir. Kadınların yıllık rutin kontrollerde diğer kadın organlarına yönelik görüntüleme, tetkik, kolposkopi  ve muayene ile kanserlere erken tanı koymak mümkündür. Erken yakalanan ve tedavi süreciyle çoğunlukla kanserlerden kurtulmak mümkündür. Kanserlerde tedavi çoğunlukla cerrahi ve bazen ek olarak radyoterapi ve kemoterapidir. Kurumumuzda kanser cerrahisi Jinekolog Onkolog ( Kadın Kanserleri Cerrahı) tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla erken evre rahim ağzı kanserleri vajinal yolla (Schauta) yapılabilen ender kurumlardan biriyiz. Bu ameliyatta klasik rahim ağzı kanserlerinde yapılan ameliyattan farklı olarak karın açılmamaktadır. Karın açılan ameliyatlarda, iyileşme süreleri daha uzun sürmekte, bazı hastalarda karın içi yapışıklıklar olabilmekte ve tekrar ameliyat gereksinimi oluşturmaktadır. Ayrıca bu hastalarda ameliyata bağlı karında derin izler kalabilmektedir.  İlerlemiş evre rahim-yumurtalık kanserlerinde bölge doku-organların çıkarılması da (pelvik ekzantrasyon) yapılabilmektedir. Bölgesel ve uzak lenf nodları temizlenmektedir. Özellikle yumurtalık (over) kanserlerinde tanılar görüntüleme ile konulur ve bazen kesin tanıyı yansıtmayabilir. Gerek kanserin tanısında ve gerekse ameliyat esnasında cerrahi sınırların değerlendirilmesi için kurumumuzda operasyon esnasında doku-organlara patolojik tanı amaçlı frozen işlemi de yapılmaktadır. Özellikle over lezyonlarında iyi-kötü huylu ayrımı için frozen işlemi hastanın gerek tedavisi, gerekse tekrar ameliyat olmaması için zorunludur.

Menopoz, üzerinde özenle durulması gereken, kadınların yaşamındaki özel dönemlerden biridir. Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde hastaların menopoz dönemini sağlıklı ve rahat geçirebilmeleri için gerekli tedaviler gerçekleştirilmektedir. Menopoza bağlı gelişen osteoporoz (kemik erimesi) hastalığının önlenmesi, hastalar üzerindeki yıkımlarının en aza indirilmesi konusunda da Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümümüzün hekimleri, diğer bölümlerimizle yakın işbirliği içinde tedavileri planlamaktadırlar.

Kadınlarda gerek doğumsal ve gerekse edinsel olarak oluşan ve zaman zaman cinsel işlev bozukluğu veya yetersizliği yapan durumlarda dış genital organlar, vajen ve hymen (kızlık zarı)  ile ilgili genital estetik operasyonlar yapılabilmektedir.

Gerek erkek ve gerekse kadınlarda doğumsal veya edinsel olarak cinsel işlev bozuklukları ve cinsel organların yokluğu, gelişmemişliği, şekil bozuklukları başta genetik olmak üzere değişik nedenlerle oluşabilmektedir. (Doğuştan vajen yokluğu, anomalisi, çift vajen, rahim yokluğu vs). Ayrıca sosyopsikolojik ve hormonal nedenlerle cinsiyet değişiklik talepleri de mahkemelerce uygun bulunanlar da bulunmakta ve ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Anomali düzeltilmesi, vajinoplasti (yeni vajen yapılması), fazla olan organların alınması işlemleri de kurumumuzda yapılabilmektedir.

Bölümümüz de verilen hizmetler :

 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Gebe Muayenesi ve takibi
 • Çoğul ve riskli geliklerin takibi ve sonlandırılması
 • Gebelerin Ultrasonografik İncelemeleri
 • Gebelikte Girişimsel İşlemler (fetosit, amniosentez, kordosentez, intrauterin kan transfüzyonu, intrauterin cerrahi işlemler)
 • Gebelere Uygulanan Testler
 • Doğum (normal-epidural/ağrısız)
 • Paptest (Servikal yayma-smir)
 • Kolposkopi ve Biyopsiler
 • Laparoskopik Cerrahiler (over, çikolata kistleri, diğer cerrahi işlemler)
 • Histerskopik Cerrahiler (rahim içi septum açılması, rahim içi lezyonlar)
 • Endometriosis Cerrahisi (çikolata kistleri cerrahisi)
 •  Histerosalpingografi ( HSG)
 • Rahim İçi Araç (RIA) Takılması
 • Genital estetik Operasyonlar
 • Dış Gebelik 
 •  Kadın Kanserleri Tanı ve Cerrahisi
 • Adet Düzensizlikleri
 • Ağrılı ve Şiddetli Adet Kanamaları
 • Genital Bölgede Oluşabilen Kitle
 • Akıntı ve Ağrılı Durumlar
 • Kronik Karın ve Kasık Ağrıları
 • Menapoz
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Doğum Kontrol Yöntemleri
 • Rutin Kadın Sağlığı Testleri
 • Kısırlık Tanı ve Tedavisi
 • Tüp Bebek uygulamaları
 • SSVD (Sezeryan sonrası vajinal doğum)
Yayın Tarihi: 
Cuma, Ocak 20, 2017

Sağlık Makaleleri